50 Điểm Đừng Gọi Bố

1.Con hổ và con cáo vào nhà hàng cùng nhau,con cáo: một bát mì thịt bò. Người phục vụ quay sang hổ: Còn bạn thì sao? Con cáo xen vào: Đừng gọi anh ta, nếu anh ta đói, làm sao tôi có thể can đảm bước đi cùng anh ta!

2.Con trai tôi về nhà: “Bố ơi, con lấy 50 điểm.” Tôi tức giận: “Lần sau con kiểm tra thấp hơn, đừng gọi ta là bố!” Con trai quay lại vào ngày hôm sau: “Con xin lỗi, anh ạ!”
Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *