Anh Thật Là Một Người Tốt

quote viagra price in dubai Sau khi chia tay người yêu, cô đã khóc và buồn .  Một anh  chàng đưa cô đến cửa hàng ven đường để cùng cô nhậu, lắng nghe cô và nói với cô rất nhiều lý do. . . Cuối cùng cô đã khóc rất nhiều và ngất đi. Trong phòng một khách sạn cô nằm trong vòng tay anh và ngủ một đêm. . .

Ngày hôm sau cô tỉnh dậy và  nói với anh: Anh thật là một người tốt, anh đã không lợi dụng em lúc em say rượu cảm ơn anh.
Anh ta khẽ mỉm cười: Nếu em xinh thì chưa chắc.
Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

cheap lasik eye surgery collection;travelDestinations Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://labalaba.ca/id13.html