Ba Ảo Tưởng Của Của Sống

Một đồng nghiệp nữ ở công ty rất tốt với tôi. Tôi cảm thấy rằng cô ấy thích tôi một chút và tôi cũng thích cô ấy một chút, vì vậy tôi đã tỏ tình với cô ấy trên face, cô ấy không trả lời mà hỏi tôi, bạn có biết ba ảo giác của cuộc sống không?

Tôi: Ba nào?
Cô ấy: 
1. Tôi luôn cảm thấy ai đó đang gọi cho bạn 
2. Tôi luôn cảm thấy điện thoại di động của mình đổ chuông 
3. Tôi luôn cảm thấy rằng ai đó thích bạn, và sau đó tỏa tình với họ… . .
Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *