Bạn Không Muốn Lên Thiên Đàng À

Khi mục sư giảng cho những người trong nhà thờ, ông nói với các thành viên của nhà thờ: Những người sẵn sàng lên thiên đàng nên đứng lên. Kết quả là, ngoại trừ một người đàn ông trung niên. Tất cả đứng dậy. Vị linh mục bối rối và hỏi người đàn ông đang ngồi: “Bạn không muốn lên thiên đường à?” Người đàn ông trả lời: “Tất nhiên rồi, nhưng tôi không muốn đi ngay bây giờ.”

Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *