Bạn Sẽ Trở Thành Triệu Phú

Tôi tin rằng mọi người từng có ý tưởng rằng 100tr người chỉ cần mỗi người cho mình một đô la, và bạn sẽ trở thành triệu phú! Ho ho … hãy ngừng những tưởng tượng của bạn. 100tr người, đừng nói mỗi người cho bạn một 1$, ngay cả khi mỗi  người đưa cho bạn 1$ chỉ mất 10 giây, đây là 1 tỷ giây. Bao nhiêu năm là 1 tỷ giây? 40 năm! Không ăn uống ngủ nghỉ gì hết phải mất 40 năm để thu tiền 24 giờ một ngày! Bạn nghĩ sao. . . . . .

Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *