Cái Kết Của Việc Đùa Dai

Hôm nay trên máy bay, tôi muốn trêu chọc và làm quen tiếp viên. Khi tôi đang ăn một bữa ăn, tôi nói: Bạn có khăn giấy không? TV lấy khăn giấy từ trong túi của của cô ấy và đưa nó cho tôi, tôi hỏi lại: Nếu bạn có một cây tăm, cô ấy lấy cái tăm từ túi kia, tôi rất chán nản, và hỏi tiếp bạn có đũa dùng một lần không. TV đưa cho tôi đũa. Đồng thời, cô ấy nói một từ khiến tôi hóa đá: Anh xem tôi như giống như một cửa hàng tiện lợi? một lần nữa bạn sẽ được nhảy dù tự do.

Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *