Có Nghỉ Một Ngày Được Không?

Một nhân viên bán hàng đã yêu cầu thẩm phán cho ly hôn cưỡng bức, và thẩm phán hỏi anh ta tại sao. Nhân viên bán hàng nói: “Tôi không ở nhà năm ngày một tuần vì công việc của tôi. Tôi tự nhiên xin lỗi vợ tôi, vì vậy tôi muốn sử dụng cả ngày cuối tuần để bồi thường cho cô ấy !!!

Trên giường ML … Đột nhiên !! …… Bà già bên cạnh đập mạnh vào tường và hét lên

” Chết tiệt ! Có bảy ngày một tuần !!! Mày không được nghỉ một ngày à? “

Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *