Con Trai Cụ Đâu

Hai người già đi viện dưỡng lão. . .
Người đàn ông 70 tuổi bước vào, và người đàn ông 90 tuổi không được bước vào.
Nhân viên: “Xin lỗi, ông ơi, chúng tôi không chấp nhận những người già đơn côi. Thông tin của cụ cho thấy cụ có một đứa con trai. Con trai cụ đâu?”
Ông cụ 90 tuổi: “Mẹ kiếp, con trai tôi vừa mới vào!”
Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *