Đôi Khi Nó Có Thể Đạt Được

1.Nhiều người đàn ông không có khả năng chống lại sự quyến rũ của người đẹp, và tôi thì ngược lại. Tôi không muốn chống lại chút nào. Nhưng người đẹp lại muốn chống lại tôi.  

2.Sự kinh khủng của việc  xem ảnh của chính bạn là nghe bản thu âm của chính bạn.  

3.Khi tôi nghe ai đó nói rằng sự nghi ngờ của tôi quá nặng nề, tôi không thể tin vào tai mình.

4.Chồng: Vợ, theo khảo sát, hầu hết phụ nữ chưa đạt đến cao trào, em thành thật trả lời cho anh, em đã đạt đến cao trào chưa? 

Vợ: Đôi khi nó có thể đạt được. . . 

Chồng cười và nói: Thỉnh thoảng, ồ, nó đã rất tốt, như khi nào? 

Vợ: Khi anh đang đi công tác.

Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *