Em Rất Phù Hợp Với Công Ty

Đi nộp đơn, ông chủ nhận hồ sơ của tôi và xem nó rất lâu.

Tôi không thể không mở miệng: sếp, anh hãy nói gì đó!
Sếp mỉm cười và nói: Kinh nghiệm làm việc và chuyên môn của em rất phù hợp với công ty anh, không phải anh không muốn tuyển dụng em, nhưng hồ sơ của em nói rằng em đã thay đổi ba công ty trong năm nay. Anh hơi hoảng hốt. . .
Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *