Hai Triết Lý Ở Nơi Làm Việc

1.Sau khi vào nơi làm việc, tôi đã học được hai điều có vẻ mâu thuẫn nhưng có thể cùng tồn tại: thứ nhất, là một người có thể tin tưởng được, thứ hai, đừng tin ai cả………..

2.A: Công nhân nếu không được quản lý giống như một túi khoai tây. Không có khả năng làm việc khi đối mặt với vấn đề. Điều gì xảy ra nếu bạn là quản lí tổ chức của họ?
B: Tôi sẽ biến nó thành khoai tây nghiền.
Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *