Luật Phóng Sinh Cá

1.Bạn không bao giờ cô đơn, có rất nhiều khó khăn đang chờ bạn.
Khi bạn có tiền, tiền không phải là tiền. Khi bạn không có tiền, mọi người không phải là người.

2.Bà lão hiền lành phóng sinh cá. Một chú bước về phía trước để thuyết phục nói: “Dì, vì sao dì không phóng sinh cá loại khác, sao chỉ có thể thả cá rô  !!” 
Bà lão băn khoăn và nói: “phóng sinh cá cũng như thế chú ý đến” 
Chú kia thành thật mà cho biết: “cá rô nhiều xương lắm, vợ tôi ăn không quen ! “

Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *