Một Con Lợn Nái Già

1.Nhận được facebook kết bạn kèm, và một lời nhắn: “Anh ơi, em là em gái” nghĩ đó là quấy rối tình dục, không để ý, tôi trực tiếp trả lại câu: “Anh chỉ thích bé gái “. Một lúc sau, mẹ tôi gọi: “Em gái con thêm bạn, tại sao con không đồng ý, con bé muốn hỏi con một vài vấn đề toán học và con nói con chỉ thích bé gái ư …”

2.Cuối cùng, hãy đặt tên bluetooth hay wifi nhà bạn là “Một con lợn nái già”! ! ! Mỗi lần bạn hay người khác bật Bluetooth và wifi, hệ thống sẽ nhắc “Một con lợn nái già sẽ được kết nối với bạn”! !
Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *