One Hit 200k

Chìa khóa cửa bị mất, và tôi phải gọi người đến mở khóa. Ngay sau đó, một người đàn ông to lớn đã đến, chiều cao của anh ta khoảng một mét chín, cổ tay anh ta dày hơn bắp chân của tôi và một đôi chân to như hai cây cột điện. Anh ta nhìn và bảo tôi đứng xa hơn một chút, rồi đập mạnh vào cửa….. thế là xong việc và sau đó tôi phải trả 200k cho cú đạp này. Tôi thậm chí không dám có bất kỳ sự phản đối nào và ngay lập tức trả tiền cho anh ta. ……….

Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *