Sao Em Lại Thích Ăn Vụng Trong Lớp

1.Một học sinh thích ăn vụng trong lớp. Vào ngày này, giáo viên hỏi: “Tại sao em lại thích ăn vụng trong lớp?”
HS trả lời lại: “Thưa thầy khi thầy ở trong lớp, không có ai dám cướp đồ ăn với em!”
Giáo viên: Về nhà và ăn, không ai lấy. . .
HS: ” Ở nhà bị chị và em cướp ạ”
GV…………
2.Trên đường về nhà sau kỳ nghỉ, bố mẹ tôi gửi tin nhắn: Con trai, con muốn ăn gì vào buổi tối? Chúng ta đã chuẩn bị trước.
Tôi nghĩ về nó:Bào ngư, di cá, lẫu tôm, hải sản . . .
Một phút sau, bố mẹ tôi đã trả lời: Con ơi, bố mẹ đặt cho con một chuyến du lịch mới nó sẽ khởi hành ngay lập tức con không cần quay về đi tiếp đi con!
Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

sample http://nchairdesign.com/11598-lizol-price.html Your email address will not be published. Required fields are marked *

visit