Tại Sao Bạn Đi Chân Trần

1.Đi đến trung tâm thương mại, nhân viên bán hàng hỏi: “Tại sao bạn lại đi chân trần?”

Tôi: “tôi lại đến mua giày?” 
Nhân viên bán hàng: “Tôi hiểu, bạn vẫn muốn mua đồ lót phải không?”
2.Cuộc hội ngộ của lớp, người bạn cùng lớp giàu nhất nói: “Tôi sẽ trả tiền cho lần này!”
Tôi phản đối ngay tại chỗ: “Tại sao bạn lại nói trả tiền cho nó lần này? Bạn phải nói sẽ trả tiền cho nó mỗi lần!”
Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *