Thằng Này Tao Cũng Quen!

Một đám vi trùng nói chuyện với nhau: Vi trùng Ráy tai nói: – Thỉnh thoảng có một cái que bông lại chui vào tai để lôi tao ra, nhưng tao trốn kỹ vào sâu bên trong nên nó không làm gì được.
Vi trùng sâu răng nói: – Ngày hai lần có cái bàn chải muốn lấy tao ra, nhưng ta chui vào giữa kẽ răng nên nó cũng không làm gì được.
Vi trùng trỉ cười lên tiếng: Tao tuy sướng nhất nhà tao chỉ có mỗi mình tao, chẳng ai làm gì được tạo. Sau đó thở dài nói nhưng mà tao muốn tiêu diệt hung thủ giết nhà tao lại chẳng thấy đâu.
Vi trùng bệnh lậu an ủi trỉ và  nói: – Ở chỗ tao cũng có một thằng trọc hay đến, nhưng nó chẳng biết nên vào hay nên ra. Rồi nó còn nôn ọe đầy người tao !
Nghe thấy vậy vi trùng sâu răng và trỉ cũng giận dữ hét: – A, cái thằng này tao cũng quen nó!

Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *