Tròn 1024k Luôn Nè

1.Lập trình viên A: “Bạn thân, gần đây tôi rất kẹt, cho tôi mượn một ít tiền?” 

Lập trình viên B: “Bạn thân, bao nhiêu?”
Lập trình viên A: “Một triệu thôi?” 
Lập trình viên B: “Ok cho bạn đủ tròn luôn 1024k nè! “
2.Một chiếc chìa khóa vàng được đưa vào một ổ khóa thông thường. và không thể mở nó. Sau đó, một chiếc chìa khóa sắt được đưa vào và nó đã được mở. Chiếc chìa khóa sắt nói với chiếc chìa khóa vàng, “Bạn có biết tại sao bạn không thể mở nó không? Bởi vì chúng tôi là  một cặp, cho dù bạn được sinh ra cao quý đến đâu, bạn cũng không thể có được trái tim của cô ấy. “
Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *