Xưa Và Nay

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi. 
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu. 
Ngày xưa sức mạnh như trâu 
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa. 
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là. 
Ngày xưa như sắt như đồng 
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa. 
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu. 
Trải qua một cuộc bể dâu. 
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà… 
Nay mai về với Ông Bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân…

Nếu hay hãy chia sẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *